Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistys ry

Föreningen för informationsbehandling inom social- och hälsovården rf
Finnish Social and Health Informatics Association

STTY logo

pic_1.jpg

Finnish members in IMIA and EFMI Working Groups

Tutustu IMIA:n ja EFMI:n työryhmiin. Työryhmät toimivat puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien organisoimina. Työryhmien aihepiirejä ovat mm. terveydenhuollon tietotekniikan koulutus, sähköinen potilaskertomus, terveydenhuollon tietotekniikan arviointi, tietohallinto, inhimilliset ja organisatoriset tekijät, päätöksenteon tuki, avoimen lähdekoodin hyödyntäminen, lääketieteellinen kuvantaminen, luonnollinen kieli, hoitotyön tietotekniikka, perusterveydenhuollon tietotekniikka, henkilökohtaiset kannettavat laitteet, tietoturva, etiikka, resurssien hallinta, hoidon vaikuttavuus, jäljitettävyys ja transnationaalinen tietotekniikka

STTY:n edustajat työryhmissä:

IMIA Working Groups

Biomedical Pattern Recognition
* Alpo Värri, Technical University of Tampere, alpo.varri (at) tut.fi

Health and Medical Informatics Education
* Kaija Saranto, University of Eastern Finland (Kuopio Campus), kaija.saranto (at) uef.fi

Health Information Systems
* Juha Mykkänen, University of Eastern Finland (Kuopio Campus),  juha.mykkanen (at) uef.fi

Security in Health Information Systems
* Pekka Ruotsalainen, pekkas.ruotsalainen (at) kolumbus.fi 

SIG NI, Nursing informatics
* Kaija Saranto, University of Eastern Finland (Kuopio Campus) kaija.saranto (at) uef.fi
* Ulla-Mari Kinnunen, University of Eastern Finland (Kuopio Campus), ulla-mari.kinnunen(at)uef.fi

Standards in Health Care Informatics
*Alpo Värri, Technical University of Tampere alpo.varri (at) tut.fi

Technology Assessment and Quality Development in Health Informatics
* Pirkko Nykänen, University of Tampere pirkko.nykanen (at) uta.fi

EFMI Working Groups

EDU Education in Health Informatics
* Kaija Saranto, University of Eastern Finland (Kuopio Campus) kaija.saranto (at) uef.fi

EHR Electronic Health Record
* Pekka Ruotsalainen, pekkas.ruotsalainen (at) kolumbus.fi

EVAL Assesment of Health Information Systems
* Pirkko Nykänen, University of Tampere pirkko.nykanen (at) uta.fi

NURSIE Nursing Informatics in Europe
* Laura-Maria Peltonen, University of Turku, laura-maria.peltonen(at)utu.fi

PPD Personal Portable Devices
* Pekka Ruotsalainen, pekkas.ruotsalainen (at) kolumbus.fi 

SSE Security Safety and Ethics
* Pekka Ruotsalainen, pekkas.ruotsalainen (at) kolumbus.fi

Tulosta

Lehdet

EFMI:n hyväksymät viralliset lehdet (15.12.2017):

European Journal for Biomedical Informatics

International Journal for Medical Informatics

Methods of Information in Medicine

IMIA:n hyväksymät viralliset lehdet (18.12.2017):

Methods of Information in Medicine

International Journal of Medical Informatics

Applied Clinical Informatics

Informatics for Health and Social Care

Tulosta

Konferenssit

IMIA järjestää kolmen vuoden välein terveydenhuollon tietotekniikan maailmankonferenssin, MEDINFO.

Nursing Informatics Special Interest Group (IMIA-NI) järjestää joka kolmas vuosi konferenssin. 

EFMI järjestää eurooppalaisen terveydenhuollon tietotekniikan konferenssin: MIE (Medical Informatics Europe). 

EFMI järjestää myös Special Topic -konferensseja (STC).

 

Tulosta

STTY:n edustajat kattojärjestöissä

STTY on Suomen edustaja terveydenhuollon tietotekniikan kansainvälisissä kattojärjestöissä International Medical Informatics Association (IMIA) sekä vastaavassa eurooppalaisessa European Federation for Medical Informatics  (EFMI). Tarkoituksena on laajentaa kansainvälistä toimintaa myös sosiaalialan vastaaviin järjestöihin Human Services Information Technology Applications (HUSITA) ja European Network for Information Technology and Human Services (ENITH).

STTY:n edustajat
* IMIA General Assembly: Sari Palojoki
* EFMI Council: Kristiina Häyrinen

STTY nimeää Suomen kansalliset yhteyshenkilöt työryhmiin. Jos olet kiinnostunut osallistumaan jonkin kansainvälisen työryhmän työskentelyyn tai kotimaiseen "yhteyspiiriin" sen alalla, ota yhteyttä kyseisen työryhmän suomalaiseen yhteyshenkilöön. Jos sellaista ei ole nimetty, voit tarjoutua yhteyshenkilöksi ottamalla yhteyttä STTY:n hallitukseen. Yhteyshenkilön velvollisuutena on ensisijaisesti välittää tietoa työryhmän toiminnasta kuten konferensseista ja sähköpostilistoista Suomeen, ja vastaavasti välittää tietoa Suomesta työryhmälle päin. STTY ei pysty kustantamaan työryhmän kokouksiin ja konferensseihin osallistumiskuluja.

Tulosta